Z obnovo Njive bo revitaliziran center mesta

339

Rudarska kolonija Njiva, ki se nahaja v centru Trbovelj, sodi med najstarejše stanovanjske komplekse v Trbovljah in ima status kulturnega spomenika. Eden izmed pomembnih projektov tega mandata bo zagotovo tudi obnova Njive, zato z veseljem sporočamo, da je bilo na tem področju v zadnjih mesecih marsikaj postorjenega.

Vodstvo in strokovne službe Občine Trbovlje so se sestali s predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje (ZVKD OE Celje), na katerem je bila predstavljena namera občine, da se Njiva in njena okolica obnovita, sprejeta z navdušenjem in odobravanjem. Občinske službe zato že pripravljajo uradno vlogo za sodelovanje ZVKD Celje pri vseh postopkih obnove naše najstarejše delavsko – rudarske kolonije, ki bo z obnovo dobila mesto in izgled, ki si ga tudi zasluži.

Sočasno z vsemi aktivnostmi je Občina Trbovlje pristopila k pogovorom in dogovarjanjem z družbo Spekter, ki je večinski lastnik celotnega stanovanjskega kompleksa rudarske kolonije Njiva. Dogovor, ki je bil formaliziran tudi s POGODBO O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU PRI IZVEDBI AKTIVNOSTI OBNOVE RUDARSKE KOLONIJE NJIVA, natančneje opredeljuje nadaljnje aktivnosti, ki bodo omogočile postopno prenovo kolonije.

Veseli nas, da so našo vizijo in namero podprli vsi ključni deležniki ki bodo pri projektu sodelovali in prispevali svoj delež k čimprejšnji uresničitvi zastavljenega cilja, ki bo revitaliziral center mesta in mu vdahnil novo življenje, namembnost in vsebine.