Za dela na odseku ceste Rinaldo – Hrastnik zaradi zahtevnosti potreben daljši rok izvedbe

606

Investitor Direkcija RS za infrastrukturo in soinvestitor Občina Hrastnik sta z družbo AGM Nemec d. o. o. sklenila pogodbo o Ureditvi regionalne ceste R1-221/1221 Trbovlje – Hrastnik (odsek Rinaldo – Hrastnik). Gre za tretjo in hkrati zadnjo fazo urejanja ceste skozi Boben. Pogodbeni rok za dokončanje del, ki ga je določila DRSI, je 300 dni, kljub temu pa sta se investitor in izvajalec pred pričetkom del dogovorila, da je, ob popolni zapori ceste za promet, večino gradbenih del potrebno izvesti v času šolskih počitnic.

V času gradnje se je na trasi bodoče ceste pojavilo več težav, ki dinamiko izvajanja del močno upočasnjujejo. Poleg nekaterih nerešenih lastniško pravnih zadev, so težave še s prestavitvijo elektro omrežja, največjo težavo pa predstavlja talna voda, ki je zahtevala spremembo tehnologije vrtanja in vgradnje pilotov.

Tako od prvega septembra naprej velja isti režim prevoznosti ceste kot v juniju. Šolski avtobus bo vozil normalno po urniku, temu bodo prilagojena vsa dela na gradbišču. Cesta se zapre takoj po vožnji avtobusa v šolo, okrog 7.15 zjutraj, sledi popolna zapora ceste do 17. ure popoldan. Vmes se omogoči prevoznost avtobusa okrog 12. in 13. ure. Avtobusu se lahko priključijo tudi vozila krajanov, ki bodo peljali v isto smer kot avtobus.

Krajane, ki dnevno uporabljajo cesto, prosimo, da se poskušajo prilagoditi zgornjim terminom prevoznosti ceste, hkrati pa jih opozarjamo, da vožnjo prilagodijo razmeram in s tem ne ogrožajo sebe in drugih udeležencev v prometu, še posebej pa ne povzročajo prekomernega prašenja.  Zavedamo se, da je gradnja najbolj moteča za vas, krajane Bobna in Čeč, saj je vaš odhod na delo, po opravkih in vračanje domov zelo oteženo, zaradi obvoza pa tudi zamudno, kljub temu pa vas prosimo za strpnost, kajti s tem bo vaš prispevek k ureditvi ceste neizmeren, po dokončanju pa bosta zadovoljstvo in kvaliteta življenja ob posodobljeni prometnici gotovo presegla trenutne vsakdanje tegobe.

Tekst in foto: Občina Hrastnik