Za izgradnjo kanalizacije Hrastniku 1,5 milijona kohezijskih sredstev

538

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik«. Za 2,8 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Hrastnik v okviru Dogovora za razvoj Zasavske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 1,5 milijona evrov.

Občina Hrastnik bo z izvedbo projekta poskrbela za ureditev javne infrastrukture odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeraciji Hrastnik. Predvidena je izgradnja 5113 metrov kanalizacije in dveh črpališč, in sicer:

– izgradnja kanalizacije Hrastnik center: 3.343 m gravitacijske kanalizacije,

– izgradnja kanalizacije Pot na Kal: 897 m gravitacijske kanalizacije,

– izgradnja kanalizacije Prapretno: 610 m gravitacijske kanalizacije, 263 m tlačne kanalizacije in dveh fekalnih črpališč.

Boljšega čiščenja odpadne vode bo deležnih dodatnih 815 prebivalcev. Z bolj urejeno komunalno infrastrukturo se bo dvignila kakovost bivanja občanov in s tem ohranila poseljenost lokalnega okolja. Občina pa bo z naložbo omogočila zmanjšanje izpustov škodljivih snovi v vodo.

Za izvedbo projekta je Občina Hrastnik včeraj na državnem portalu objavila javno naročilo, ki bo izvedeno po odprtem postopku (40. člen ZJN-3). Rok za predložitev ponudb je 19. oktober 2021 do 10. ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN 19. oktobra 2021 in se bo začelo ob 11. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Tekst: Občina Hrastnik, Vir grafike: EU skladi