Začetek del pri gradnji nove brvi za pešce čez Drtijščico pri Zalogu pri Moravčah

240

Po navodilu župana dr. Milana Balažica se je začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo nove brvi za pešce čez Drtijščico pri Zalogu pri Moravčah. Obstoječi most bo popravljen, ob njem pa bo zgrajena široka brv, ki bo omogočala varno prečkanje pešcem, še posebej otrokom in sprehajalcem, ki prihajajo na sprehajalno pot ob Drtijščici. Dolžina brvi bo 9 metrov, izdeluje pa jo izvajalec Tesarstvo Štebe iz Vodic, ki ima za takšne konstrukcije posebno licenco. Koncesionar Franci Avbelj je že začel s pripravo terena in izvedbo zemeljskih del: zavarovanje gradbišča, prometna signalizacija, namestitev odbojne ograje, odstranitev drevja, čiščenje terena in podaljšanje izpusta iz melioracijskega kanala. V nadaljevanju bo izvedeno pilotiranje, zgrajen podpornik brvi in betoniranje nosilcev brvi na obeh bregovih. Dela se izvajajo interventno, zato lahko kmalu pričakujemo, da bo nova brv na voljo vsem uporabnikom.