Začetek postopkov za ureditev železniške postaje v Zagorju

847

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, je na portalu javnih naročil objavilo javno naročilo za ureditev železniške postaje v Zagorju.

Načrtovana je ureditev železniške postaje z obnovo tirov, prenovo čakalnic in sanitarij ter umestitvijo izven nivojskih dostopov – nadhodov na peronsko infrastrukturo zaradi uvedbe daljinskega vodenja prometa, povečanja stopnje varnosti potnikov, uporabnikom prijaznejše infrastrukture in zagotovitve interoperabilnosti.

Na železniški postaji Zagorje je predvidena gradnja nadhoda za bodoče potrebe daljinskega vodenja železniškega prometa in povečanje varnosti za potnike z izven nivojskim križanjem proge. V sklopu projekta je predvidena gradnja dveh novih peronov s peronskimi nadstrešnicami in zunanja ureditev ob postajnem poslopju. Nadhod bo umeščen na mestu obstoječega gostinskega lokala. Predvidena je tudi delna prenova obstoječega postajnega poslopja, ki zajema čakalnico, nove sanitarije in kotlovnico. V skladišču je predvidena prenova dela prostorov in prenova fasadne lupine.

Ministrstvo ponudbe zbira do 1. februarja 2022, spodaj pa si lahko ogledate vizualizacijo urejene železniške postaje.