Zaključena modernizacija mestnih ulic

492

Pred dnevi so v Zagorju zaključili obnovo Ulice talcev, ki je bila še zadnja v dveletnem projektu modernizacije mestnih ulic. Skupaj so tako izbrani izvajalci Občine Zagorje ob Savi, podjetja AGM Nemec, Hip – plus ter Sekopt, obnovili kar 3,2 km cest na 12-ih ulicah. Na vseh so obnovili spodnje in zgornje ustroje, v večini pa tudi kanalizacijo in javno razsvetljavo. Obstoječe ulične svetilke so zamenjali s pametnimi lučmi, kar pomeni tudi precejšen prihranek pri električni energiji.

Obnovljena je Prešernova cesta, kjer so na 660 metrih zamenjali spodnji in zgornji ustroj in javno razsvetljavo, dela so bila vredna 264.000 evrov. Na Fakinovi ulici so na 220 metrih zamenjali spodnji in zgornji ustroj, javno razsvetljavo in kanalizacijo, vrednost del je znašala 91.000 evrov. Največji zalogaj je predstavljala Ulica talcev, kjer so zamenjali spodnji in zgornji ustroj, kanalizacijo, oporne zidove, uredili parkirišče, pešpot in zamenjali javno razsvetljavo. Dela so bila vredna 450.000 evrov, šlo pa je za 610 metrov ceste, ki so jih uredili.

Spodnji in zgornji ustroj, javno razsvetljavo in kanalizacijo so že spomladi zamenjali tudi v Naselju Srečka Kosovela (1. in 2. pentlja) v skupni dolžini 305 metrov, na 150-metrskem odseku Partizanske ceste, na Vrtni ulici, kjer so obnovili 100 metrov ulice, v Marnovi ulici in Ulici prvoborcev ter na Cankarjevem trgu so urejeni spodnji in zgornji ustroji ter javna razsvetljava, obnovljena pa je tudi Cesta v Dolenjo vas. Na Pečarjevi cesti so poleg spodnjega in zgornjega ustroja sanirali tudi usad s podporno kamnito zložbo in namestili varovalno ograjo. 

Skupaj je Občina Zagorje ob Savi za modernizacijo mestnih ulic iz proračuna zagotovila 1,3 mio evrov.

V sklopu modernizacije mestnih ulic ter delne obnove komunalne infrastrukture v lasti Občine Zagorje ob Savi pa je bila izvedena tudi delna posodobitev elektro in telekomunikacijske kabelske kanalizacije, kar sta sofinancirala Elektro Ljubljana in Telekom Slovenija.

Tekst in foto: Občina Zagorje ob Savi