Zasavska turistična konferenca 2021

916

Regionalna razvojna agencija Zasavje je 14. julija 2021 v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje ob Savi organizirala Regionalno turistično konferenco 2021. Namen konference je bilo poenotenje turizma v regiji in povezovanje različnih deležnikov v zasavskem turizmu, saj si vsi želijo Zasavje preoblikovati v turistično privlačno in zanimivo regijo. Udeleženci so se strinjali, da je za uspeh v tej trenutno zelo negotovi panogi ključno sodelovanje deležnikov iz vseh štirih občin.

Direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje Jani Medvešek je uvodoma ugotovil, da veliko zanimanje za konferenco dokazuje, da je interes za razvoj turizma pri nas velik: »Konferenco smo v prvi vrsti organizirali zato, da slišimo glas ljudi s terena, saj bomo le tako lahko pripravili vključujoče in realne razvojne dokumente.« Udeležence je pozval naj svoje predloge za turistične projekte pošljejo na RRA, vse pa bodo odbori in Razvojni svet zasavske regije obravnavali in skušali smiselno umestiti v Regionalni razvojni program zasavske regije 2021-2027.
V prvem delu konference so predstavniki iz različnih institucij predstavili aktualne in v letu 2021 zaključene Interregove evropske projekte, ki se nanašajo na vse štiri zasavske občine. Andraž Malovrh, vodja projekta z Regionalne razvojne agencije Zasavje je predstavil projekt Pronacul, ki se nanaša na spodbujanje naravne in kulturne dediščine za razvoj trajnostnega turizma na zavarovanih območjih. Martin Šikovc, vodja projekta z Regionalne razvojne agencije Zasavje je predstavil projekt Ramsat, ki se nanaša na revitalizacijo odročnih in hribovitih predelov regij s pomočjo trajnostnega turizma. Zvezdana Lamovšek, vodja projekta z Občine Trbovlje je predstavila projekt Inspiracija, ki se nanaša na revitalizacijo mest industrijske dediščine za preboj kulturnega turizma v Trbovljah, Slovenski Bistrici, Labinu in na Reki. Anamarija Kamin, namestnica direktorice z Razvojnega centra Srca Slovenije je predstavila projekt Mine Tour, ki se nanaša na rudnik Sitarjevec in na aktivno ohranjanje in vrednotenje naravne in kulturne dediščine rudnikov in rudarstva za razvoj trajnostnega turizma.

V drugem delu konference sta bila kot osnova za širšo razpravo predstavljena dva primera
projektnih idej za nadaljnji razvoj turizma v regiji. Jani Medvešek je predstavil turistične
aktivnosti, ki že potekajo ob trboveljskem dimniku in predstavil tudi možne potenciale in ideje
za prihodnji razvoj dimnika, ki bi lahko Zasavje postavil na svetovni turistični zemljevid.

Marjan Krajnc, direktor podjetja Hoteli in turizem Rogaška

Marjan Krajnc, direktor podjetja Hoteli in turizem Rogaška, pa je predstavil projekt razvoja
Medijskih toplic, kjer se bo postavil sodoben in edinstven turistični kompleks. Ambiciozni
načrti za celovit razvoj tega dela občine Zagorje so navdušili udeležence konference.
Ves čas konference je potekala tudi živahna diskusija o predlogih glede nadaljnjega razvoja
turizma v Zasavju. Na koncu je sledilo neformalno druženje in povezovanje turističnih
deležnikov ob pogostitvi s tradicionalnimi zasavskimi jedmi, ki jim je kuharski mojster
Branko Podmenik vtisnil pridih sodobnosti.


Konference so se udeležili številni deležniki s področja turizma, podjetniki, predstavniki občin
in zavodov, gospodarstva ter gostinski in turistični ponudniki iz regije, predstavniki razvojnih
agencij, društev, šolstva, organizacij, ki se ukvarjajo z razvojem in trženjem subjektov s
področja turizma in predstavniki Turistične zveze Slovenije. Konferenca je bila namenjena
širši javnosti, zato so se je udeležili tudi predstavniki medijev.

Tekst in foto: RRA Zasavje