Župan dr. Milan Balažic na gradu Tuštanj odkril spominsko tablo pisatelju Maksu Pirnatu

376

V petek, 22. aprila 2022 je župan Občine Moravče dr. Milan Balažic na gradu Tuštanj odkril spominsko ploščo poljudno-znanstvenemu pisatelju Maksu Pirnatu. Ta se je najprej šolal v Moravčah, nato na ljubljanski gimnaziji. Visokošolsko izobrazbo je pridobil na Dunaju, kjer je dve leti študiral klasično filozofijo in eno leto pravo. Študij nadaljuje v Gradcu, kjer je še dve leti študiral slavistiko in s tem pridobil naziv profesorja. Prvo delovno mesto je bilo poučevanje na realni gimnaziji  v Idriji. Po petih letih se preseli na kranjsko gimnazijo, nato pa je poslan poučevat na realno gimnazijo v Maribor. V zgodovino Slovencev se je zapisal z biografskimi deli znanih Slovencev. Med njegovimi izbranci so bili tudi Jovan Vesel Koseski, Benjamin Ipavec, Janez V. Valvazor, baron Jurij Vega, Anton Linhart in drugi. Med pomembnejša dela štejemo še: Prvič na Vegovem domu, Prešern v Moravčah, Magdalenska gora pri Idriji, Slika Svetega Janeza Nepomuka pri gradu Tuštanj, Zgodovinski spisi o Idriji in Zadnji Ilir. S svojim delom je pomembno zaznamoval zgodovino slovenske literature. Odkritja so se poleg občanov in nekaterih svetnikov Občinskega sveta udeležili tudi evropska poslanka Ljudmila Novak in varuh pravic občanov Stanislav Ravnikar. Še posebej pa gre zahvala lastniku gradu Tuštanj Petru Pirnatu s soprogo, ki sta pripravila lep kulturni program in vse goste po »grajsko« pogostila.