Župan dr. Milan Balažic obiskal nastajajočo obrtno-podjetniško cono pri Moravčah

299

Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic je danes, 17. oktobra 2022, obiskal področje nastajajoče obrtno-podjetniške cone med Moravčami in Podstranjo. Za cono so že izdelana Izhodišča glede urejanja prostora. Po novem prostorskem zakonu je Občina Moravče Ministrstvo za okolje zaprosila, da poda mnenje o potrebnosti celovite presoje vplivov na okolje, Zavod za varstvo narave pa da poda mnenje o verjetnosti vplivov na varovana območja. Takoj ko sta ti dve mnenji izdelani, bo Občinski svet sprejel sklep o začetku postopka sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno-podjetniško cono Moravče. Že zdaj so v pogovore aktivno vključeni tudi potencialni investitorji, ki imajo resen namen, da svojo dejavnost razvijajo v obrtno-podjetniški coni. Nekaterim od zainteresiranih investitorjev je bilo že predlagano, da stopijo v kontakt z lastniki zemljišč za odkup. Da bi Občina pospešila priprave na nastajanje moravške obrtno-podjetniške cone, je predvideno povečanje sredstev v proračunu za leto 2023.