Župan dr. Milan Balažic s predsednikom sveta moravških kmetov o pridelavi hrane

187
Kmetijska politka

Danes, 13. aprila 2022, je župan Občine Moravče dr. Milan Balažic na Vrhpolju obiskal predsednika sveta kmetov Toneta Požarja, ki je tudi sam eden največjih pridelovalcev hrane v Moravški dolini. V času podnebnih sprememb, epidemij, še posebej pa vojne v Ukrajini, je pridelava zdrave hrane prva prioriteta. Zato je pogovor tekel o možnostih za širjenje pridelovalnih površin in večji domači proizvodnji hrane, kamor spadata tudi živinoreja in mleko. V negotovih časih, v katerih živimo, je potrebno doseči čim višjo stopnjo samozadostnosti. Oba sogovornika sta se strinjala, da morajo kmetje dobiti trdnejšo oporo v občinski razvojni politiki. Še posebej pa mora k uvedbi resne kmetijske politike z ustrezno zakonodajo pristopiti prihodnji sklic Državnega zbora. Tudi nova Vlada naj skrb za večje investicije v slovensko kmetijstvo in varno pridelavo hrane vzame kot svojo osrednjo nalogo.