Župan dr. Milan Balažic se je pogovarjal z ministrom za infrastrukturo mag. Bojanom Kumrom: Pomembna sporočila glede obvoznice, sončnih elektrarn, obrtno-podjetniške cone in Termita

251

Včeraj, 7. novembra 2022, se je v okviru okrogle mize na Obrtno podjetniški zbornici Domžale župan Občine Moravče dr. Milan Balažic srečal z ministrom za infrastrukturo mag. Bojanom Kumrom. Ob tej priložnosti je bilo s strani ministra za Občino Moravče podanih nekaj pomembnih sporočil: 1. OBVOZNICA: država, ki je glavni investitor zahodne moravške obvoznice, je sprejela dražjo, a varnejšo različico obvoznice z dvema viaduktoma. Projekt je v zaključni fazi sprejemanja in računati je ,da ga bo ta vlada kmalu umestila v državni proračun. 2. SONČNA ELEKTRARNA: Vlada pripravlja nov zakon, ki bo zadovoljil rastoče potrebe po samooskrbi z električno energijo. Občina Moravče ima na degradiranih območjih idealne pogoje za gradnjo sončne elektrarne, ki bi lahko zadovoljila potrebe lokalne skupnosti po električni energije, zato Vlada podpira takšen projekt. 3. OBRTNO-PODJETNIŠKA CONA: Vlada pripravlja razpis za nepovratna zagonska sredstva za začetek gradnje obrtno-podjetniških con. Občina Moravče ima vse možnosti za pridobitev teh sredstev. 4. TERMIT: Vlada nasprotuje onesnaževanju okolja, kot ga izvaja podjetje Termit. Stoji na stališču okoljevarstva, zato podpira zeleno politiko lokalne skupnosti. Najmanj kar je potrebno storiti, je za začetek »prevetriti okoljevarstveno dovoljenje, ki ga ima Termit«. Župan se je ministru zahvalil za ta neposredna sporočila in podporo ter Vladi v teh negotovih razmerah zaželel uspešno delo.