Župan dr. Milan Balažic zaradi odpravljanja posledic suše sklical Svet kmetov

337

V sredo, 10. avgusta 2022, se je na pobudo župana Občine Moravče dr. Milana Balažica sestal Svet kmetov Moravške doline. Edina točka dnevnega reda je bila pomoč in odprava škode, ki jo kmetje trpijo zaradi vse hujše suše. Dogovorili so se, da bo Občina Moravče takoj sprostila sredstva, ki jih ima v proračunu rezervirana za morebitne elementarne nesreče. Ta sredstva bodo namenjena predvsem za krmo za živino in mineralna gnojila. Oblikovana bo posebna komisija za vmesno oceno škode. Skladu kmetijskih zemljišč bo predlagano, da odpiše najemnino, občina pa bo kmetom pomagala tudi pri izpolnjevanju spletnih obrazcev za povračilo škode razpisa Ministrstva za kmetijstvo.