Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic odkril spominsko tablo v počastitev 35. obletnice Tajne seje predsedstva ZSMS

509

V gostilni Frfrav je bila 15. oktobra 1987 sklicana tajna seja predsedstva Zveze socialistične mladine Slovenije (ZSMS). Najvišje vodstvo takrat edine dovoljene opozicije se je tajno »pod Marijino sliko« sestalo zato, ker sta tajni policiji komunistične Partije Služba državne varnosti (SDV) in jugoslovanske vojske Kontraobveščevalna služba (KOS) poskušali nadzorovati delo slovenske mladinske organizacije. Člani predsedstva so na dnevnem redu imeli ukinitev Titove štafete mladosti, uvedbo pravice delavcev do stavke, uvedbo ugovora vesti in z njim povezano civilno služenje vojske, ukinitev verbalnega delikta, širitev človekovih pravic in demokratične volitve. Ne glede na vse nevarnosti negotovih slovenskih razmer in politične pritiske iz Beograda so mladinke in mladinci sklenili, da vztrajajo na začrtani poti. Po tem sestanku so odločilno prispevali k demokratizaciji Slovenije in s tem pripravili teren za njeno osamosvojitev.

Dogodka so se udeležili tudi Tone Anderlič, Jože Artnak, Mitja Butul, Željko Cigler, Roman Lavtar, Mojmir Ocvirk, Zoran Thaler, podžupan Občine Moravče Marko Kladnik, varuh pravic občanov Stanislav Ravnikar in občinski svetnik Janez Vidic.