Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic vse stranke in liste pozval k sodelovanju in partnerstvu

285

Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic je včeraj vse stranke in liste, ki sodelujejo na lokalnih volitvah, pozval k sodelovanju in partnerstvu. V preteklih štirih letih se je pokazalo, da je razvojna koalicija, ki je podpisala »Sporazum o partnerstvu za razvoj Občine Moravče«, uresničila 66 razvojnih projektov in uspešno dosegla zastavljene cilje za dobrobit občank in občanov Moravč. Na tej dobri izkušnji je potrebno graditi naprej in tudi v novem mandatu oblikovati novo razvojno povezavo. Po županovem prepričanju je to način, kako se izogniti nepotrebnim sporom in delitvam,  ki ne služijo skupnemu učinkovitemu delu za razvoj občine. Skupni cilj vseh morajo biti nove investicije, delovna mesta, širjenje lokalne demokracije in višji življenjski standard v zdravem in čistem naravnem okolju. Ob spoštovanju medsebojnih razlik velja zato vzpostaviti sodelovanje in povezovanje vseh političnih sil dobre volje. Tako bo Moravška dolina pripravljena, da skupaj poišče najboljše odgovore na izzive negotove prihodnosti.