Župan sprejel moravške podjetnike: zagon programa Podjetne Moravče

423

Včeraj, 5. maja 2022, je župan Občine Moravče v dvorani Kulturnega doma sprejel moravške podjetnike. V uvodni besedi jim je predstavil program Podjetne Moravče, s katerim bodo lahko podjetniki, na katerih sloni razvoj občine Moravče in odpiranje novih delovnih mest, neposredno in ažurno dostopali do informacij in uslug občinske uprave. Ta se bo skupaj z županom v najkrajšem možnem času strokovno odzvala na potrebe podjetnikov. V sproščenem pogovoru so podjetniki predložili niz pobud, kako lahko Občina prispeva k hitrejšemu in kvalitetnejšemu širjenju podjetništva v Moravški dolini. Podjetniki lahko vsako sredo od 8h do 17h posredujejo svoje potrebe sekretarki programa Špelci Kalčič (kontakt: 01 724 71 40, 040 225 005) vsak delovni dan pa tudi na naslov: spelca.kalcic@moravce.si in obcina@moravce.si.